Wat tijdens de behandeling van belang is

Wees alert
In de periodes dat IBD ‘rustig’ is, kun je weinig tot geen klachten hebben. Toch is het ook dan belangrijk dat je goed naar je lichaam luistert en op tijd bij je arts aan de bel trekt als je denkt dat er veranderingen of symptomen zijn die de voorbode van een opvlamming kunnen zijn.14,15

Consequent zijn
Het ziekteproces kan positief worden beïnvloed door medicijnen. Het is daarom erg belangrijk je medicijnen in te nemen, precies op de manier zoals je arts je heeft voorgeschreven.

Regelmaat
Het is belangrijk dat de arts of MDL-verpleegkundige jou regelmatig controleert. Alleen hierdoor kan het beloop van de ziekte goed worden gevolgd. Als het nodig is, kan jouw arts de behandeling tussendoor aanpassen. Zo kan worden geprobeerd om progressie van de ziekte tegen te gaan.

Mijn IBD

De op deze website geplaatste informatie is bedoeld voor inwoners van Nederland.

Op het gebruik van deze website zijn de juridische kennisgeving, het privacybeleid, de farmacovigilantie kennisgeving en de geldende wet- en regelgeving van toepassing.

Neem contact met ons op

Celgene

Bristol-Myers Squibb B.V. Alle rechten voorbehouden.

IMM-NL-2200007 /02-22